obere ebene | dachaufsicht

obere ebene | dachaufsicht

back
backenter.html

ansicht ost

ansicht ost

grundriss untere ebene

grundriss untere ebene

ansicht südost  - ansicht nordost

ansicht südost  - ansicht nordost

ansicht nordwest  - ansicht südwest

ansicht nordwest  - ansicht südwest


eingangsgeschoss

eingangsgeschoss

obergeschoss

obergeschoss

dachgeschoss ausbau | feldkirch
dachgeschoss ausbau | feldkirch

küche

küche

küche

küche

wohnraum

wohnraum